Scooter OD

รหัสสินค้า : Scooter OD

  1. ความเร็วสูงสุด 20 km/h
  2. ระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ 15-20 km
  3. แบตเตอรี่ Li-Ion 20 ahm
  4. น้ำหนักบรรทุก 100 kg
  5. ประกันรถ 1 ปี
จำนวน
65,000.00 บาท

69,000.00 บาท
 (-6%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 8,102