บริการ


  • 20180417_082613.jpg
    KHAMMATA : Model Xความเร็วสูงสุด 80 km/hระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ 80-120 km.แบตเตอรี่ LI-Ionน้ำหนักตัวรถ 285 kg.น้ำหน...

  • 5.jpg
    KHAMMATA : Model Sความเร็วสูงสุด 45 km/hระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ 60-80 km.แบตเตอรี่ LI-Ionน้ำหนักตัวรถ 145 kg.น้ำหนั...
Visitors: 8,133