เกี่ยวกับเรา

เราเป็นศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐาน ด้วยเครื่องมือมาตรฐานและช่างผู้ชำนาญเฉพาะด้าน การบริการเป็นกันเอง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 โดยนาย สราวุฒิ  คำมตะสีลา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500,000 บาท ในเริ่มแรกได้นำแบตเตอรี่มาจำหน่ายอย่างเดียว ต่อมาจึงเริ่มทำงานซ่อมและงานประดับยนต์จนครบ 7 อย่างและเปิด 7 วัน จนเป็นที่มาของชื่อบริษัท บริษัทก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาจนถึงปัจจุบัน และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,200,000 บาท ในปี 2557 ด้วยวิสัยทัศน์ในการเริ่มต้นของรถยนต์ไฟฟ้า จึงได้นำรถไฟฟ้าขนาดเล็กมาจำหน่ายควบคู่กันไปด้วย และมีแผนในการสร้างและจำหน่ายรถไฟฟ้าขนาดเล็กภายใต้ชื่อแบรนด์  Alex และ KHAMMATA ต่อไป

Visitors: 8,136